მთავარი

სკულპტურა / პლასტიკა

დააწკაპუნე ფოტოზე რომ გახსნათ

 

Maia

Picasso

Aristotel

Vis

 

Riekie

Spider Widow

Silver Tortoise

Scarab

 

გოჩა ლაღიძე

ბროში "პიკასო", 1997 წელი

bijou 'Picasso'

 

გილოცავთ წარმატებებს და გამოვხატავ აღფრთოვანებას თქვენი ხელოვნებისადმი. ასევე, თქვენი პიროვნებისადმი, რადგან მოახერხეთ საყვარელი საქმის განვითარება და რეალიზება ჩვენი ქვეყნისათვის ასეთ რთულ და დაუნდობელ პერიოდში. შემოქმედებისათვის თქვენს მიერ განვლილი გზა, მიზანსწრაფვა, საქმისადმი ერთგულება და პროფესიონალიზმი მისაბაძი და ამასთანავე ქრესტომატიულია ქართველ ხელოვანთათვის. ქართული ნიჭის მსოფლიოსათვის გაზიარების აუცილებლობას უკვე ბევრი თანამემამულე ხვდება და ყარიბობაში მყოფ ქართველთა მიღწევანი ჩვენს თაობაში ჩანერგილი ემიგრაციის შიშის დაძლევის საწინდარია. ასე რომ, თქვენი მოღვაწეობა მნიშვნელოვანია იმითაც, რომ ხელს უწყობს პროგრესული აზროვნების განვითარებას დაძლეულ და ღონემიხდილ ქართულ საზოგადოებაში.
ლ.ჩ.
თბილისი, 2004

  

karibWe

მთავარი

Gotscha Lagidse

ბიოგრაფია

saWurveli

საჭურველი

sakraluri namuSevrebi

საეკლესიო

liTonis plastika

სკულპტურა

sarestavracio samuSaoebi

რესტავრაცია

proeqtebi

სიახლე