მთავარი

გოჩა ლაღიძე -  ოქროზარნიშიანი  ჭოლაური 2012

მე ვარ ხრმალი, ჭოლაური, მცველი იმერ-ამერისა, 
ძარღვი მომდევს ხალიბური რკინის, პირველნაკვერისა.
მტერი კაფე, მალაპლაპე, ჯავრი ნუ გაქვს შამოკვრისა, 
მე რად მინდა სამარქაფე, ნაფერი ვარ ჯადოქრისა.
შემამკობიც დამილოცე მოლიცლიცე ფიალითა
მემრე კვალში ჩამიდექი, გაგიძღვები წკრიალითა. 

"ჭოლაური, რაიც ერქვა ცხენოსნის უვადაჯვრო ხმალს დასავლეთში. წყარო პირადად არ მინახავს, მაგრამ მსმენია, რომ კაზაკური ცხენდაცხენ ჩეხვა სწორედ მეგრული მორქიადანაა ნასესხები." კობა ჭუმბურიძე

გოჩა ლაღიძე, 2012. ზარნიში დაკვეთით შეასრულა ალეკო აღდგომელაშვილმა

 

მთავარი